Neringos 29A, Rusnė, Šilutės r. sav.  Tel./faks.: 8 441 58268
                          
                               direktorius@rusne.silute.lm.lt

    ŠILUTĖS PAMARIO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS
RUSNĖS PROGIMNAZIJOS SKYRIUS

 

  

Rusnės pagrindinės mokyklos darbuotojų 2017 metų I ir II ketvirčio vidutinis mėnesinis

 darbo užmokestis

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Eur) I ketv.

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Eur) II krtv.

1

Direktorius

Neskelbiama*

Neskelbiama*

2

Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui

1364,06

1279,29

3

Direktoriaus pavaduotojas  ūkio reikalams

Neskelbiama*

Neskelbiama*

4

Direktoriaus pavaduotojas ikimokykliniam ugdymui

Neskelbiama*

Neskelbiama*

5

Mokytojas metodininkas

509,67

463,63

6

Vyr. mokytojas

203,65

182,79

7

Socialinis pedagogas metodininkas

Neskelbiama*

Neskelbiama*

8

Specialusis pedagogas  metodininkas

Neskelbiama*

Neskelbiama*

9

Auklėtoja-metodininkė

724,91

648,54

10

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

803,83

684,19

11

Vyr. auklėtoja

219,58

120,72

12

Vyr. muzikos mokytojas

Neskelbiama*

Neskelbiama*

13

Vyresnioji buhalterė

Neskelbiama*

Neskelbiama*

14

Raštvedė

Neskelbiama*

Neskelbiama*

15

Kompiuterių inžinierius

Neskelbiama*

Neskelbiama*

16

Auklėtojos padėjėja

380,00

380,00

17

Kiemsargis

380,00

380,00

18

Skalbėja

Neskelbiama*

Neskelbiama*

19

Valytoja

380,00

380,00

20

Pastatų priežiūros darbininkas

380,00

380,00

21

Vairuotojas

Neskelbiama

Neskelbiama*

*Darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p.)                                           

 

Informacija apie darbo užmokesti už 2013 metus

                    Informacija apie darbo užmokesti už 2014 metus

                    Informacija apie darbo užmokesti už 2015 metus

                    Informacija apie darbo užmokesti už 2016 metus


Mokyklos teritorija ir koridoriai stebimi vaizdo kameromis.

 Tvarkaraščiai

  1–4 klasės

  6–8 klasės

1–8 klasių neformaliojo ugdymo

Konsultacijų


Pamokų laikas
(2–8 klasės)

1. 800–845
2. 855–940
3. 950–1035
4. 1045–1130
5. 1200–1245
6. 1255–1340
7. 1350–1435

(1 klasės pamokų
 trukmė 35 min.)


Mokinio elgesio taisyklės

Mėnesio veiklos planas


Naudingos nuorodos

 

 

Archyvas

Atnaujinta: 2018 m. birželio 04 d.