Neringos 29A, Rusnė, Šilutės r. sav.  Tel./faks.: 8 441 58268
                          
                               direktorius@rusne.silute.lm.lt

    ŠILUTĖS PAMARIO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS
RUSNĖS PROGIMNAZIJOS SKYRIUS

 

 

     
     

Mokyklos istorija

 

1583 m. Pirmą kartą paminėta
1946 m. Pradinė mokykla atidaryta (mokėsi 63 mokiniai)
1950 m Septynmetė mokykla
1955 m. Vidurinė mokykla (1968 m. perkelta į naują pastatą)
2001 m. Pagrindinė mokykla
1959 m. Pirmoji abiturientų laida (12 abiturientų)
Atestatų išdavimo knygoje Nr. 1 Danaitytė Valerija

2001 m

Paskutinė abiturientų laida (14 abiturientų).
Paskutinė abiturientė Gedminaitė Ingrida Nr. 666
2017 m.  Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos Rusnės progimnazijos skyrius

 

 

Rusnės mokykla rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1583 m. Tai buvo parapinė mokykla. Šios  mokyklos buvo steigiamos prie bažnyčių. Rusnės bažnyčia tuo metu buvo liuteroniška.

Iš pradžių buvo mokoma skaityti, katekizmo ir bažnytinio giedojimo, o vėliau ir rašyti, truputį aritmetikos ir vokiečių kalbos.

XVIII a. mokyklomis jau susirūpino valstybė.

XIX a. jau visos mokyklos suvalstybintos, įvestas privalomas 8 metų pradinis mokymas. Rusnės mokykla ėmė plėstis. Daugėjo mokinių ir klasių.

Rusnėje veikė vokiečių pradinė mokykla (Volksschule), dvi privačios mokyklos.

1946 m. atidaryta pradinė mokykla. Joje mokėsi 63 mokiniai. Vėliau mokykla vis „priaugdavo“ (1950 m. – devynmetė mokykla, 1955 m. vidurinė mokykla), tačiau 2001 m. ji reorganizuota į pagrindinę mokyklą.

Esame aktyvūs Rusnės bendruomenės nariai. Dalyvaujame visuose miestelio šventėse.

2003 m.  mokykla minėjo 420 -ies metų jubiliejų.

2013 m. - jubiliejiniai mokyklos metai

 

Mokyklos direktoriai

 

Vardas, pavardė Vadovavimo mokyklai metai

J. Kaminskas

1954 – 1959 m

A. Blažys

1960 – 1969 m.

Antanas Petrošius

1969 – 1973 m.

Jonas  Jusčius  

1973 – 1975 m

Krizostenas Kuršelis

1975 – 1990 m.

Izidorius Vaičiulis

1990 – 1994 m

Petras Stankus

1994 – 2001 m.

Galina Deniušienė

2001  – 2011 m.

      Giliara Peteraitienė         2012 - 2016 m.

Pradinių klasių mokinių projektas apie Rusnėje veikusias mokyklas


Mokyklos teritorija ir koridoriai stebimi vaizdo kameromis.

 Tvarkaraščiai

  1–4 klasės

  6–8 klasės

1–8 klasių neformaliojo ugdymo

Konsultacijų


Pamokų laikas
(2–8 klasės)

1. 800–845
2. 855–940
3. 950–1035
4. 1045–1130
5. 1200–1245
6. 1255–1340
7. 1350–1435

(1 klasės pamokų
 trukmė 35 min.)


Mokinio elgesio taisyklės

Mėnesio veiklos planas


Naudingos nuorodos

 

 

Archyvas

Atnaujinta: 2018 m. birželio 04 d.