Neringos 29A, Rusnė, Šilutės r. sav.  Tel./faks.: 8 441 58268
                          
                               direktorius@rusne.silute.lm.lt

    ŠILUTĖS PAMARIO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS
RUSNĖS PROGIMNAZIJOS SKYRIUS

 

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

               Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.             

Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose š. m. balandžio 19 – gegužės 5 d. vyks 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas. Šio vertinimo metu bus panaudoti Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) įrankiai (testai): skaitymo, rašymo ir matematikos diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams; skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei; skaitymo, rašymo ir matematikos – 6 klasei; skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų – 8 klasei.

  Tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybei mokyklose bus naudojami mokinių klausimynų duomenys: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasės; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 ir 8 klasės. Tokiu būdu atkreipiamas dėmesys ne tik į mokinių akademinius rezultatus, bet ir į jų savijautą, emocinį mokyklos klimatą, labiau įsivertinamas mokyklos indėlis į mokinio pasiekimus atsižvelgiant į mokyklos kontekstą.

  Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai – ne egzaminai ir jiems specialiai ruoštis nereikia. Jie skirti įsivertinti pagal visiems vienodus kriterijus, atsižvelgiant į rezultatus spręsti, ką ir kaip reikia keisti, numatyti priemones tolesnei mokymosi pagalbai teikti

Pasiekimų patikrinimas ir darbų vertinimas mokykloje vyks pagal šį tvarkaraštį: 

PATVIRTINTA

Šilutės r. Rusnės pagrindinės mokyklos

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui,

l.e. direktoriaus pareigas

2017-04-10 įsakymu Nr. V1-34

ŠILURĖS R. RUSNĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

Nurodyto dalyko srities NMPP testas

Testo vykdymo laikas

Vieta

Vykdytojas

Testų vertinimo laikas

Vieta

Vertintojai

Rašymas, 1 dalis

Balandžio 25 d.

9.00 val.

2 klasė

E. Januškienė

Balandžio 25 d.

13.00 val.

105 kabinetas

E. Januškienė

Skaitymas

Balandžio 27 d.

9.00 val.

2 klasė

E. Januškienė

Balandžio 27 d.

13.00 val.

105 kabinetas

E. Januškienė

Rašymas, 2 dalis

Gegužės 2 d.

9.00 val.

2 klasė

E. Januškienė

Gegužės 2 d.

13.00 val.

105 kabinetas

E. Januškienė

Matematika

Gegužės 4 d.

9.00 val.

2 klasė

E. Januškienė

Gegužės 4 d.

13.00 val.

105 kabinetas

E. Januškienė

4 klasė

Rašymas

Balandžio 25 d.

9.00 val.

105 kabinetas

S. Mockienė

Balandžio 25 d.

13.00 val.

106 kabinetas

N. Stankienė – pirmininkė;

V. Lengvinienė

Skaitymas

Balandžio 27 d.

9.00 val.

105 kabinetas

S. Mockienė

Balandžio 27 d.

13.00 val.

106 kabinetas

N. Stankienė – pirmininkė;

V. Lengvinienė

Pasaulio pažinimas

Gegužės 2 d.

9.00 val.

105 kabinetas

S. Mockienė

Gegužės 2 d.

13.00 val.

106 kabinetas

N. Stankienė – pirmininkė;

V. Lengvinienė

Matematika

Gegužės 4 d.

9.00 val.

105 kabinetas

S. Mockienė

Gegužės 4 d.

13.00 val.

106 kabinetas

N. Stankienė – pirmininkė;

V. Lengvinienė

Klausimynas

Balandžio 25 d.

11.00 val.

105 kabinetas

S. Mockienė

 

6 klasė

Rašymas

Balandžio 26 d.

9.00 val.

202 kabinetas

A. Noreikienė

Balandžio 26 d.

15.00 val.

203 kabinetas

J. Švagždienė – pirmininkė;

V. Domanskienė

Skaitymas

Balandžio 28 d.

9.00 val.

203 kabinetas

A. Noreikienė

Balandžio 28 d.

14.00 val.

203 kabinetas

J. Švagždienė – pirmininkė;

V. Domanskienė

Matematika

Gegužės 4 d.

9.00 val.

201 kabinetas

A. Noreikienė

Gegužės 4 d.

14.00 val.

201 kabinetas

G. Peteraitienė – pirmininkė;

A. Sudeikienė

Klausimynas

Balandžio 25 d.

9.00 val.

302

kabinetas

A. Noreikienė

 

8 klasė

Rašymas

Balandžio 19 d.

9.00 val.

102 kabinetas

R. Juškienė

Balandžio 19 d.

15.00 val.

202 kabinetas

V. Domanskienė – pirmininkė;

J. Švagždienė

Skaitymas

Balandžio 21 d.

9.00 val.

102 kabinetas

S. Mockienė

Balandžio 21 d.

16.00 val.

202 kabinetas

V. Domanskienė – pirmininkė;

J. Švagždienė

Matematika

Balandžio 24 d.

9.00 val.

102 kabinetas

R. Juškienė

Balandžio 24 d.

15.00 val.

201 kabinetas

G. Peteraitienė – pirmininkė;

A. Sudeikienė

Socialiniai mokslai

Gegužės 3 d.

9.00 val.

107 kabinetas

R. Juškienė

Gegužės 5 d.

14.00 val.

107 kabinetas

P. Stankus – pirmininkas;

S. Mockienė

Gamtos mokslai

Gegužės 5 d.

9.00 val.

105 kabinetas

S. Mockienė

Gegužės 9 d.

14.00 val.

105 kabinetas

D. Laukevičienė – pirmininkė;

D. Freitikienė

Klausimynas

Balandžio 25 d.

8.00 val.

106 kabinetas

R. Juškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija dėl 2016 metų diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų:

6 klasė

8 klasė

2016 metų Šilutės rajono standartizuotų testų ataskaita

Ataskaitos priedas Nr.1

Ataskaitos priedas Nr.2

Ataskaitos priedas Nr.3
 


Mokyklos teritorija ir koridoriai stebimi vaizdo kameromis.

 Tvarkaraščiai

  1–4 klasės

  6–8 klasės

1–8 klasių neformaliojo ugdymo

Konsultacijų


Pamokų laikas
(2–8 klasės)

1. 800–845
2. 855–940
3. 950–1035
4. 1045–1130
5. 1200–1245
6. 1255–1340
7. 1350–1435

(1 klasės pamokų
 trukmė 35 min.)


Mokinio elgesio taisyklės

Mėnesio veiklos planas


Naudingos nuorodos

 

 

Archyvas

Atnaujinta: 2018 m. birželio 04 d.